FolkehøgskolerFør du begynner i videregående opplæring, eller underveis i opplæringen, kan du gå på folkehøgskole. Og selvsagt kan du gå på folkehøgskole etter at du har avsluttet din videregående opplæring. Det finnes folkehøgskoler med ulike tilbud rundt om i hele landet. Ta kontakt med folkehøgskolekontoret:

 Vis adressene i kart

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole
Postadresse Postboks 9140 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse Brugata 19, Oslo
Telefon 22 47 43 00
Telefaks 22 47 43 01
E post nkf@ikf.no

Informasjonskontoret for folkehøgskolen IF

Informasjonskontoret for folkehøgskolen IF
Postadresse Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse Øvre Vollgate 13, Oslo
Telefon 22 47 43 00
Telefaks 22 47 43 01

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: