Dokumentasjon og vitnemålAlle som har gjennomgått videregående opplæring, har rett til å få opplæringen dokumentert med vitnemål eller kompetansebevis.

Vitnemål

For å få vitnemål må du ha fullført og bestått et treårig opplæringsløp som gir studie- eller yrkeskompetanse. Er du elev, er det skolen der du fullfører og består opplæringen din som skriver ut vitnemålet.

Kompetansebevis

Videregående opplæring som ikke kan dokumenteres med vitnemål, skal dokumenteres med kompetansebevis. Et kompetansebevis skal vise hvilke standpunkt- og eksamenskarakterer som er oppnådd. Dersom du ikke fullfører et fag på det nivået som læreplanverket fastsetter at det skal gis standpunktkarakter, vil halvårsvurderingen med karakter bli ført på kompetansebeviset, med en merknad. 

Kompetansebevis blir også brukt som dokumentasjon på gjennomgått opplæring når du bare har fått opplæring i deler av et fag.

Skolen skriver ut kompetansebevis for elever.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: