Alternative opplæringstilbud i fylketDe fleste fylkeskommuner har alternative opplæringstilbud i tilknytning til de ordinære utdanningsprogrammene og programområdene. Det kan være spesielt tilrettelagt opplæring for deg som har behov for det, eller spesielle tilbud for deg som har falt ut av videregående opplæring.

Alternative opplæringstilbud kan for eksempel være

  • tilbud som kombinerer skole og utplassering i arbeidslivet (som for eksempel praksisbrev).
  • tilbud med spesiell vekt på arbeids- og botrening innen forskjellige utdanningsprogram.
  • tilbud om forberedende år eller innføringsår som kombinerer flere utdanningsprogram.

På sidene med utdanningsprogrammene og i informasjonen fra fylket ditt nedenfor finner du oversikt over hvilke tilbud som gis.

 

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: