O. Løkken as

Lærebedrift

Kontaktinformasjon

E post havard.hjelde@lokken.no
Navn O. Løkken as
Besøksadresse Kvenildstrøa 2a, 7093 Tiller
Postadresse Kvenildstrøa 2a
7093 Tiller
Telefon 90 87 61 10 / 92 26 04 97

Opplæringstilbud

1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Yrkesfaglig

Elektro og datateknologi