Skolegang på SvalbardLongyearbyen skole på Svalbard er verdens nordligste skole og den eneste grunnskolen i Norge med videregående avdeling.

Videregående avdeling tilbyr skoleplasser for elever fra fastlandet på Vg2 og Vg3. Det er egne inntaksregler for fastlandselever og det tilbys hybler til elevene som tas inn. Nærmere opplysninger finner du på skolens nettsted.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet