Påbygging til generell studiekompetanse

Du kan også oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har
 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
 • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Fasalka 10-aad


Waxbarasho xirfadeed waxay ku hagtaa Ahmiyadda xirfadda (leh ama aan lahayn ganacsi ama shahaaddada safarka ninka)


Tacliinta sare ee heerka 1 ee dugsiga


Beskrivelse her.....

Tacliinta sare ee heerka 2 ee dugsigal


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Tacliinta sare ee heerka 3 ee dugsiga


  Beskrivelse her.....

 • Barnaamijka saa’idka ah ee caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud


  Beskrivelse her.....

 • Shaqo ku tababarid ah tababar aasaasid ah


  Beskrivelse her.....

Barashada waxbarashada guud ku hagtaa caddeynta ogolaanshaha jaamicadda


Tacliinta sare ee heerka 3 ee dugsiga


Beskrivelse her.....

Shaqo ku tababarid ah tababar aasaasid ah


Beskrivelse her.....

Barnaamijka saa’idka ah ee caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud


Beskrivelse her.....

Xirfad cilmiyeed iyo shaqaalayn ama waxbarasho xirfadeed


Beskrivelse her.....

Barnaamijka saa’idka ah ee caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud


Beskrivelse her.....

Tacliinta sare ee lagu qaato kulliyadaha/jaamicadaha


Beskrivelse her.....

Sannadka 1aad


Sannadka 2aad


Sannadka 3aad


Sannadka 4aad


 

Fag- og timefordeling

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Dersom du tar påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 skal du ha følgende fag:

 • Historie (140 timer)
 • Kroppsøving (56 timer)
 • Matematikk 2P-Y (140 timer)
 • Naturfag (84 timer)
 • Norsk (281 timer)
 • Valgritt programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering (140 timer)
 
Du finner utfyllende informasjon i oversikten over fag- og timefordelingen for hvert utdanningsprogram, for eksempel bygg- og anleggsteknikk.

Påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

Dersom du tar påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse, skal du ha følgende fag:

 • Historie (140 timer)
 • Matematikk 2P-Y (140 timer)
 • Naturfag (84 timer)
 • Norsk (281 timer)
Du finner utfyllende informasjon i oversikten over fag- og timefordeling for hvert utdanningsprogram, for eksempel bygg-og anleggsteknikk.

 


Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: