Kryssløp og yrkesfaglig opphenting

I noen tilfeller kan du «krysse» fra et utdanningsprogram eller programområde til et annet. Dette kalles kryssløp.
  • I strukturkartene er kryssløpene markert med et blått kryss foran de programområdene på Vg2 eller Vg3 som egentlig hører til i et annet utdanningsprogram eller programområde.
  • I de tilfellene det er mulighet for kryssløp fra et utdanningsprogram/programområde til et annet, konkurrerer alle søkere på like vilkår, uansett hvilket Vg1 eller Vg2 de kommer fra.

Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag

Noen fylkeskommuner tilbyr kryssløp der du som har fullført Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid.

  • Du kan søke deg til alle programområder på Vg2.
  • Fordi du allerede har fullført kravet til fellesfag på Vg2 yrkesfag, skal du bruke disse timene til faget yrkesfaglig opphenting.
  • I yrkesfaglig opphenting skal du hente opp kompetanse i programfagene fra Vg1. Det er fylkeskommunen som fastsetter hvilke kompetansemål du skal nå i yrkesfaglig opphenting.
  • Du skal ha standpunktkarakter i faget, men du skal ikke ha eksamen.
  • For øvrig følger du den ordinære opplæringen på Vg2 (programfag, yrkesfaglig fordypning og kroppsøving) på lik linje med de øvrige elevene på Vg2 yrkesfag.

Tilbudet om overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag er ikke en rett du har som elev, men et tilbud fylkeskommunen kan gi. Ta kontakt med ditt fylke dersom du ønsker mer informasjon om ordningen.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: