Wax soosaarka muuqaalada iyo maqalka iyo macluumaadka teknoolajiyada

Waxaad baratay

 • soo saarista fikradaha iyo habka xalinta dhibaatooyinka
 • waxyaabaha ku saabsan caawimaada macaamiilka, shabakada, amaanka IT ga iyo barogaraamka
 • sheegida sheekada iyo qaybinta macluumaadka
 • sida loo qaado sawirka, filimka iyo naqshadeynta garaafka
 • hadalka iyo xirfadaha usoo bandhigida

Waad inaad

 • qof wax soosaar leh
 • xiiseyso IT ga, shabakada iyo qalabka casriga ah
 • habka muuqaalada foomka leh xiisaha
 • saxdaa

Waxaad noqon kartaa

 • qof soosaara qalabka IT ga ama farsamoyaqaan maareynta IT ga
 • qof naqshadeeya muuqaalada iyo maqalka, farsamoyaqaan qaabilsan muuqaalada iyo maqalka ama qof soosaara muuqaalada iyo maqalka
  Eeg dhammaan xirfadaha iyo aqoon-cilmiyeedyada

Meelaha laga shaqeeyo

 • shirkadaha ka shaqeeya IT ga iyo waaxda IT ga
 • filimada leh muuqaalada iyo maqalka, shirkadaha sameeya xayeysiinta ama warshadaha dadwaynaha

Waxbarasho badan

Waxbarashada xirfadda iyo tababarka waxay ku hagtaa awood u yeelashada xirfadle (leh ama aan lahayn shahaadada ganacsiga ama socdaalka). Kadib dhammaysashada waxbarashada xirfadda iyo tababarka waxaad billaabikartaa shaqo ama inaad qaadato waxbarasho kale:

 • Waad qaadan karto waxbarasho saa’id ah oo ah koleej xirfaddeed. waxbarashada xirfadda waxay dhistaa xirfaddaha ka sarreeya waxbarashada dugsiga sare waxayna bixisaa waxbarasho xirfadeed saa’id ah oo toos loogu isticmaalo in nolosha loogu shaqeeyo.
 • Waxaad qaadan kartaa Vg3 caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud ee barnaamijka saa’idka ah
  – kaddib Vg2 ama
  – kaddib marka aad ku guulaysto awood yeelayashada xirfadle.
  Waxaad fursad u heli inaad qaadato tacliinta sare kuna qaadato kulliyad jaamicadeed ama jaamicad.xusuusnow in barnaamijyada waxbarasho qaarkood, sida injineeriyaddam sayniska iyo barashada caafimaadka, kaaga baahan yihiin inaad haysato maadooyin saynis ah.
 • Waxaad codsan kartaa ogolaanshaha tacliinta sare kaddib koorsda saa’idka ah ama wadiiqadda Y, wadiiqadda xirfadda ee tacliinta sare. Wadiiqadda Y waxaa loogu talo galay leh khibrad waayo aragnimo xirfadeed. koorsooyinka aasaaska iyo wadiiqadda Y waa kuwa ugu badan ee lagu isticmaalo waxbarashada sayniska iyo injineerriyada.