Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

Fasalka 10-aad


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Barashada waxbarashada guud ku hagtaa caddeynta ogolaanshaha jaamicadda


Tacliinta sare ee heerka 1 ee dugsiga

Tacliinta sare ee heerka 2 ee dugsigal


Tacliinta sare ee heerka 3 ee dugsiga


Tacliinta sare ee lagu qaato kulliyadaha/jaamicadaha


Barnaamijka saa’idka ah ee caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud


Waxbarasho xirfadeed waxay ku hagtaa Ahmiyadda xirfadda (leh ama aan lahayn ganacsi ama shahaaddada safarka ninka)


Tacliinta sare ee heerka 1 ee dugsiga


Tacliinta sare ee heerka 2 ee dugsigal


Velg VG3 retning

  • Tacliinta sare ee heerka 3 ee dugsiga


  • Barnaamijka saa’idka ah ee caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud


  • Shaqo ku tababarid ah tababar aasaasid ah


Tacliinta sare ee heerka 3 ee dugsiga


Barnaamijka saa’idka ah ee caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud


Shaqo ku tababarid ah tababar aasaasid ah


Xirfad cilmiyeed iyo shaqaalayn ama waxbarasho xirfadeed


Sannadka 1aad


Sannadka 2aad


Sannadka 3aad


Sannadka 4aad


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: