Caafimaadka- iyo daryeelka

Waxaad baran

 • waxyaabo ku saabsan horumarinta shaqadda caafimaadka
 • waxyaabo ku saabsan jirrooyinka muuqaalka nolosha, dhaawacyada iyo waxyaabaha aan haggaagsanayn
 • waxyaabo ku saabsan horumarinta ciyaalka iyo dadka da’da yar
 • waxyaabo ku saabsan cayilka, cunto quudiska iyo ilaalinta caafimaadka
 • waxyaabo ku saabsan isgaadhsiinta iyo awooddida bulshada

Waa in aad ahaataa

 • caring and considerate when dealing with other people
 • qof ku fiican xiriirinta dadka
 • qof dad la shaqayn fiican

Waxaad noqon kartaa

 • shaqaale caafimaad ama shaqaale ambalaas
 • qof ka shaqeeya daryeelka carruurta iyo dhalinyarada
 • farsamo-yaqaan farmasi, xoghayn caafimaad ama xoghayn dhakhtar ilko
 • maqaar-daryeele, cago-duuge ama farsamo-yaqaan lafo iyo qalfoof
  Eeg dhamaan xirfadaha iyo aqoon-cilmiyeedyada

Goobaha shaqadas

 • hosbitaalada ama adeegga kaalmada guriga
 • xannaanooyinka ama sfo-yada
 • farmasiga, xarumaha caafimaadka iyo xarumaha dhakhtarka ilkaha
 • xarumaha cagaha-iyo maqaarka lagu daryeelo

Waxbarasho badan

Waxbarashada xirfadda iyo tababarka waxay ku hagtaa awood u yeelashada xirfadle (leh ama aan lahayn shahaadada ganacsiga ama socdaalka). Kadib dhammaysashada waxbarashada xirfadda iyo tababarka waxaad billaabikartaa shaqo ama inaad qaadato waxbarasho kale:

 • Waad qaadan karto waxbarasho saa’id ah oo ah koleej xirfaddeed. waxbarashada xirfadda waxay dhistaa xirfaddaha ka sarreeya waxbarashada dugsiga sare waxayna bixisaa waxbarasho xirfadeed saa’id ah oo toos loogu isticmaalo in nolosha loogu shaqeeyo.
 • Waxaad qaadan kartaa Vg3 caddeynta ogolaanshaha jaamicadda guud ee barnaamijka saa’idka ah
  – kaddib Vg2 ama
  – kaddib marka aad ku guulaysto awood yeelayashada xirfadle.
  Waxaad fursad u heli inaad qaadato tacliinta sare kuna qaadato kulliyad jaamicadeed ama jaamicad.xusuusnow in barnaamijyada waxbarasho qaarkood, sida injineeriyaddam sayniska iyo barashada caafimaadka, kaaga baahan yihiin inaad haysato maadooyin saynis ah.
 • Waxaad codsan kartaa ogolaanshaha tacliinta sare kaddib koorsda saa’idka ah ama wadiiqadda Y, wadiiqadda xirfadda ee tacliinta sare. Wadiiqadda Y waxaa loogu talo galay leh khibrad waayo aragnimo xirfadeed. Koorsooyinka aasaaska iyo wadiiqadda Y waa kuwa ugu badan ee lagu isticmaalo waxbarashada sayniska iyo injineerriyada.