Vurdering i orden og atferd

Formålet med vurdering i orden og i atferd er å
  • bidra til sosialiseringsprosessen din
  • skape et godt psykososialt miljø
  • gi informasjon om din orden og atferd 

Grunnlaget for vurdering i orden og atferd er knyttet til i hvilken grad du opptrer i tråd med skolens ordensreglement. Det skal være kjent og tilgjengelig for deg hva som er grunnlaget for vurdering og hva som blir vektlagt ved vurderingen i orden og i atferd. Stort fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller atferd.

Ved fastsettelse av karakter i orden og i atferd skal det tas hensyn til dine forutsetninger. Vanligvis skal det ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser, unntatt hvis enkelthendelsen er særlig klanderverdig eller grov.

I orden og i atferd brukes karakterene «God», «Nokså god» og «Lite god». Vurderingen av orden og atferd skal holdes atskilt fra vurderingen av din kompetanse i fag.

Halvårsvurdering i orden og i atferd er en del av underveisvurderingen, og det skal gis vurdering uten karakter i hele opplæringsløpet. Halvårsvurdering med karakter gis midt i opplæringsperioden på hvert årstrinn og på slutten av hvert opplæringsår dersom du ikke avslutter opplæringen i skole det året.

Standpunktkarakter i orden og i atferd gis når du avslutter opplæringen i skole i henhold til læreplanverket. Det betyr etter Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram og i de fleste tilfeller etter Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: