Økonomi, bolig og skyssOpplæringen i offentlig videregående skole og i lærebedrift er gratis. For elever er også trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr gratis, både i offentlige videregående skoler og i privatskoler med rett til statstilskudd.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: