Baker (svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som baker kan du få jobb i konditorier og bakerier. Arbeidsplasser finnes også på hoteller, restauranter og i andre storhusholdninger.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • behandling og lagring av råvarer
  • tilbereding og produksjon av brødbakst og annet bakverk i henhold til tradisjonelle og nye tilberednings- og konserveringsmetoder
  • valg av riktige metoder til produksjonen ut fra resept, mengde og tilgjengelig produksjonsutstyr
  • tilpassing av resepter og produksjonsprosesser etter bedriftens og kundenes behov
  • bruk og enkelt vedlikehold av maskiner og annet utstyr
  • anvendelse av informasjonsteknologi og tekniske hjelpemidler

Personlige egenskaper

En baker skal kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og nøyaktig, i samsvar med bedriftens fastsatte produktspesifikasjoner og etter kundenes ønsker og behov.Du bør ha interesse for matvarer og kunne arbeide hygienisk. Du bør også være kunderettet og kunne yte god service.