Studiekompetanse10-й класс


Общеобразовательные учебные программы позволяют получить сертификат на право поступления в университет


Уровень 1 среднего образования второй ступени в школе

Beskrivelse her.....

Уровень 2 среднего образования второй ступени в школе


Beskrivelse her.....

Уровень 3 среднего образования второй ступени в школе


Beskrivelse her.....

Высшее образование в колледжах/университетах


Beskrivelse her.....

1-й год


2-й год


3-й год


4-й год


Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Hvordan oppnår du generell studiekompetanse?

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram:

eller fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra følgende yrkesfaglige utdanningsprogram:

eller

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse stilles det ved noen studier spesielle opptakskrav, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag). Enkelte studier har opptaksprøve.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: