Spesielle tilbud for minoritetsspråkligeSom minoritetsspråklig kan du søke om å

 • bruke mer enn tre år på opplæringen
  Hvis du har rett til særskilt språkopplæring eller spesialundervisning, har du rett til inntil to ekstra opplæringsår.
 • få et innføringsår for minoritetsspråklige søkere (forberedende Vg1) før du søker vanlig Vg1
  Noen fylker tilbyr forberedende Vg1 før du begynner på ordinær videregående opplæring. Du bruker ikke av retten du har til tre års opplæring. Innføringstilbudet kan gis i egne grupper eller klasser.
 • erstatte fremmedspråksopplæring med eksamen i morsmålet ditt
  Dette gjelder de programområdene der fremmedspråk er obligatorisk.
 • bruke programfagstimene i studieforberedende utdanningsprogram til styrking av opplæringen i norsk og engelsk
  Dette gjelder 280 timer som kan fordeles over tre år.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: