Samfunnets behov i dag og i fremtiden

Det er vanskelig å vite hvilken kompetanse det er mest bruk for om for eksempel ti år. Men allerede i dag ser man tendensen til at dyktige håndverkere begynner å bli mangelvare. Samtidig forsvinner arbeidsplasser og yrker raskt, mens nye oppstår. Samfunns- og næringsliv blir stadig mer internasjonalisert og den teknologiske utviklingen går hurtig. Gamle yrker krever endret kompetanse, nye yrker krever ny kompetanse. Alle må være innstilt på omstillinger. Flere enn tidligere kommer i løpet av livet til å skifte yrker og veksle mellom utdanning og yrke. Dette vil kreve at du har lært å lære og at du alltid er villig til å lære mer – og at du kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre. En solid videregående opplæring i bunnen vil gjøre det enklere for deg både å lære nytt teoretisk stoff og å sette deg inn i nye praktiske arbeidsoppgaver senere i livet.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet