Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

10-й класс


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Общеобразовательные учебные программы позволяют получить сертификат на право поступления в университет


Уровень 1 среднего образования второй ступени в школе

Уровень 2 среднего образования второй ступени в школе


Уровень 3 среднего образования второй ступени в школе


Высшее образование в колледжах/университетах


Дополнительная программа для получения общего сертификата на право поступления в университет


Профессиональное образование позволяет получить профессиональную квалификацию (с получением или без получения профессионального сертификата или сертификата ремесленника или квалифицированного работника)


Уровень 1 среднего образования второй ступени в школе


Уровень 2 среднего образования второй ступени в школе


Velg VG3 retning

  • Уровень 3 среднего образования второй ступени в школе


  • Дополнительная программа для получения общего сертификата на право поступления в университет


  • Подготовка производственных условиях в учебно-производственном центре


Уровень 3 среднего образования второй ступени в школе


Дополнительная программа для получения общего сертификата на право поступления в университет


Подготовка производственных условиях в учебно-производственном центре


Профессия и трудоустройство или высшее профессиональное образование


1-й год


2-й год


3-й год


4-й год


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: