Hva er Vg1, Vg2 og Vg3?Vg1

Opplæringen foregår i skole og består av både fellesfag (f.eks. norsk, matematikk og engelsk) og programfag fra utdanningsprogrammet ditt.

Studieforberedende

Yrkesfaglig

 • Opplæringen er for det meste teoretisk.
 • De fleste skoletimene brukes til fellesfag.
 • Du har to eller tre programfag (gjelder ikke studiespesialisering), og i noen av utdanningsprogrammene kan du velge programfag på Vg1.
 • Vg1 skal gi deg en grunnleggende opplæring i arbeidsprosesser, teknikker og verktøy som er typiske for ditt utdanningsprogram.
 • De fleste timene brukes til programfag.
 • Du har også faget yrkesfaglig fordypning med mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag i lærebedrifter.

Vg2

På Vg2 velger du mellom de programområdene som finnes innenfor utdanningsprogrammet du valgte på Vg1.

Studieforberedende

Yrkesfaglig

 • I tillegg til fellesfagene, velger du mellom forskjellige programfag etter bestemte regler.
 • Opplæringen foregår i skole.
 • Du velger et programområde og får dermed muligheten til å spesialisere deg i større grad.
 • For de fleste foregår opplæringen i skole
 • Du får flere timer til faget yrkesfaglig fordypning enn på Vg1.
 • Det finnes også noen få særløp hvor du etter Vg1 får opplæringen i bedrift (3 år).

Vg3 / opplæring i bedrift

Vg3 bygger på det Vg2 du gikk på, og foregår enten i skole eller i bedrift.

Studieforberedende

Yrkesfaglig

 • Du fortsetter med det programområdet du valgte på Vg2, og velger videre fordypning i programfag eller nye programfag etter bestemte regler.
 • Opplæringen foregår i skole.
 • Med godkjent vitnemål fra Vg3, kan du søke høyere utdanning ved høyskole og universitet.
 • Du velger mellom programområder som bygger på det Vg2 du gikk på, og du spesialiserer deg nå ytterligere.
 • De fleste programområder er på Vg3-nivå lærefag. Da får du opplæringen som lærling i en bedrift og læretiden er 2 år.
 • Noen programområder gis på Vg3 som 1 års opplæring i skole.
 • Noen få yrkesfaglige løp har Vg3 i skole før de avsluttes med 1,5 eller 2 års læretid i bedrift.

Oversikt over hele opplæringsløpet

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet.

 • Gul: Opplæringen foregår i skole
 • Grønn: Opplæringen foregår i bedrift
 • Blå: Opplæringen er fullført og bestått, og du har kompetanse til å gå ut i arbeid eller søke høyere utdanning.

10-й класс


Velg kursretning

 • Studieforberedende
 • Yrkesfaglig

Общеобразовательные учебные программы позволяют получить сертификат на право поступления в университет


Уровень 1 среднего образования второй ступени в школе

Уровень 2 среднего образования второй ступени в школе


Уровень 3 среднего образования второй ступени в школе


Высшее образование в колледжах/университетах


Дополнительная программа для получения общего сертификата на право поступления в университет


Профессиональное образование позволяет получить профессиональную квалификацию (с получением или без получения профессионального сертификата или сертификата ремесленника или квалифицированного работника)


Уровень 1 среднего образования второй ступени в школе


Уровень 2 среднего образования второй ступени в школе


Velg VG3 retning

 • Уровень 3 среднего образования второй ступени в школе


 • Дополнительная программа для получения общего сертификата на право поступления в университет


 • Подготовка производственных условиях в учебно-производственном центре


Уровень 3 среднего образования второй ступени в школе


Дополнительная программа для получения общего сертификата на право поступления в университет


Подготовка производственных условиях в учебно-производственном центре


Профессия и трудоустройство или высшее профессиональное образование


1-й год


2-й год


3-й год


4-й год


Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet