Vurdering i læretidenLærebedriften skal gi deg underveisvurdering uten karakter.

Underveisvurdering skal fremme læring og gi deg anledning til å forbedre kompetansen din gjennom hele opplæringen i faget. Underveisvurdering skal

  • brukes som et redskap i læreprosessen
  • danne grunnlag for tilpasset opplæring
  • bidra til at du øker kompetansen din i faget

Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, og kan være både skriftlig og muntlig. Underveisvurderingen skal gi begrunnet informasjon om hvilken kompetanse du har og veiledning om hvordan du kan utvikle kompetansen din i faget.

Som en del av underveisvurderingen har du minst én gang hvert halvår rett til en samtale med instruktøren din om din utvikling i forhold til kompetansemålene i faget.

Er du lærekandidat, skal du ha underveisvurdering i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidet for deg.

Egenvurdering

Som lærling eller lærekandidat skal du delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. Formålet er at du skal reflektere over og bli bevisst på din egen læring. Egenvurderingen er en del av underveisvurderingen.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet