Valg av fremmedspråkI studieforberedende utdanningsprogram skal du, i tillegg til engelsk, ha et annet fremmedspråk som fellesfag. Dette gjelder ikke deg som skal ha opplæring etter læreplanene i

  • samisk som 1.- eller 2.-språk
  • finsk som 2.-språk
  • norsk tegnspråk

Har du opplæring etter én av disse læreplanene, men likevel ønsker fremmedspråk, må du ta dette utenfor timeramma.

Fremmedspråk som fellesfag kan leses på to nivåer, nivå I og nivå II.

Hadde du fremmedspråk i grunnskolen?

Da kan du velge mellom å:

  1. Fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet – med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du også velge å ta fremmedspråk nivå III som programfag på Vg3 med 140 timer.
  2. Begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I – med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du i tillegg velge å ta fremmedspråk nivå II som programfag på Vg3 med 140 timer.

Du kan altså ikke velge å begynne på nytt med det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet. Vær også oppmerksom på at du heller ikke har krav på å fortsette med det fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet hvis skolen din ikke tilbyr det.

Hadde du ikke fremmedspråk i grunnskolen?

Da må du

  • begynne på nivå I i et fremmedspråk  – med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2
  • fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket – med 140 timer på Vg3.

På Vg3 får du da færre timer til valg av programfag.

Du som valgte engelsk, norsk, matematikk eller samisk fordyping, eventuelt arbeidslivsfag, på ungdomstrinnet, må altså ha fremmedspråk i tre år dersom du velger studieforberedende utdanningsprogram.

Fremmedspråk det ikke undervises i

Hvis du kan et fremmedspråk godt eller har et annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, kan det hende at dette språket kan være ditt fremmedspråk, på nivå I eller II. Dersom det ikke undervises i språket ved skolen din, må du dokumentere kunnskaper i språket ditt ved en privatisteksamen, både muntlig og skriftlig. Dette gjelder også deg som kan

  • samisk, men ikke har det som 1.- eller 2.-språk
  • tegnspråk, men ikke har det som 1.-språk
  • finsk, men ikke har det som 2.-språk

Hvilke språk det er mulig å ta privatisteksamen i, finner du i avsnittet Dokumentasjon av kunnskaper i fremmedspråk. Du får nærmere informasjon om dette på skolen din.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: