تخصص در رشته های عمومی

یکی از این تخصص ها را انتخاب کنید

آنچه می آموزید

بسته به دروس انتخابی:
 • ریاضیات و سایر علوم طبیعی
 • مدیریت و اقتصاد
 • تاریخ، سیاست و فلسفه
 • زبان
 • سایر دروس تئوری

باید این ویژگی ها را داشته باشید

 • علاقمند به کار با دروس تئوری
 • حس همکاری، نظم و خویشتنداری
 • علاقمند به نوشتن یا محاسبات
 • علاقمند به امور فرهنگی و اجتماعی

سندی که بدست می آورید

 • سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها و امکان ادامه تحصیلات عالی

در صورت ادامه تحصیلات عالی، مشاغلی همچون موارد زیر برای شما امکان پذیر می شود

  • پرستار، پزشک یا دامپزشک
  • مهندس، حقوق دان یا اقتصاددان
  • معلم، روانشناس یا مدیر
   می توانید آموزش لازم برای حرفه های دیگر را ببینید - با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها می توانید برای شرکت در اکثر رشته های دانشکده و دانشگاه ها درخواست کنید.

  محیط های کاری احتمالی

  • بیمارستان، دادگاه، ایستگاه پلیس یا بخش های امور اداری شهری
  • دفاتر وکلا، آژانس های مشاوره یا شرکت های مهندسی
  • کودکستان، مدارس یا دانشگاه ها

  پذیرش در آموزش عالی

  با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها، می توانید برای اکثر رشته ها در دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کنید. با این وجود برخی از رشته ها مستلزم شرایط پذیرش خاصی هستند:

  • آزمون های ورودی: برخی از رشته ها مستلزم آزمون ورودی عملی برای پذیرش هستند. مثلاً رشته های خلاق و ورزشی.
  • شرایط علمی موردنیاز: برای برخی از رشته ها باید دروس علمی خاصی را گذرانده باشید. مثلاً رشته های مهندسی، علمی و پزشکی. شرایط لازم پذیرش برای دانشگاه ها و دانشکده ها را می توانید در samordnaopptak.no بیابید. در برخی از برنامه های آموزشی، پیدا کردن ساعت موردنظر در برنامه زمانی برای همه علوم موردنیاز کار مشکلی است. اگر در مطالعات عمومی در Vg2 و Vg3 در علوم طبیعی و ریاضیات مهارت پیدا کرده باشید، اکنون برای انتخاب دروس علمی موردنیازتان در بهترین موقعیت ممکن هستید.

  Valg av fag i utdanningsprogram for studiespesialisering

  • Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt.
  • Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk). Du trenger ikke videreføre valgfrie programfag på neste trinn.
   • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det siste programfaget på Vg3.
  • Det er spesielle regler for valg av fag hvis du velger matematikk R1/S1 som programfag på Vg2.
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
  • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.