Søknad, svar og regler

Har du spørsmål knyttet til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

Skal du søke læreplass? Les om søknad til læreplass. 


Høst – Valg av videregående opplæring og yrke

Du velger enten studieforberedende opplæring

eller yrkesfaglig opplæring

I både studieforberedende og yrkesfaglig opplæring kan du velge grunnkompetanse som mål. Hvis du ønsker det, kan du senere oppnå full studie- eller yrkeskompetanse.

Søknad og MinID

Du søker videregående opplæring på vigo.no. Når du søker må du ha en elektronisk ID. Du må selv bestille aktiveringsbrev for MinID. Pass på at du gjør dette i god tid før søknadsfristen.

Trenger du hjelp med MinID? Kontakt brukerstøtten for MinID på telefon 800 30 300 eller brukerstotte@digdir.no.

Vinter – Søknad på vigo.no med MinID

Hvordan søker du?

 • Du må søke tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge på Vg1.
 • Du har rett til å komme inn på ett av disse.
 • Har du spesielle behov som gjør at du må følge et bestemt utdanningsprogram på Vg1? Da kan du søke om fortrinnsrett til inntak
 • Mangler du karaktergrunnlag? Da kan det hende du kan tas inn til et utdanningsprogram på Vg1 etter individuell vurdering.
 • Du må søke om plass hvert år – både til Vg1, Vg2 og Vg3.
 • Du søker via vigo.no.
 • Logg inn med MinID.
 • Du søker som regel videregående opplæring i det fylket du bor i.
 • Husk å skrive ut kvittering av søknaden.
 • Du kan endre mobilnummer og e-postadresse på vigo.no før 1. juli (i de fleste fylker). Etter denne datoen må inntakskontoret ha beskjed. Husk at du også må oppdatere mobilnummer og e-postadresse i MinID.

Se også Registrer søknaden din på vigo.no

Søknadsfrister

1. mars (ordinær frist)*

1. februar ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling*

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID i god tid før søknadsfristen!

Trenger du hjelp med MinID? Kontakt brukerstøtten for MinID på telefon 800 30 300 eller brukerstotte@digdir.no.


Sommer – Svar på vigo.no med MinID

Hvordan svarer du?

 • Du får melding om tilbud på SMS eller e-post.
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • På vigo.no skal du svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass.
  • Tilbud om plass på ditt første ønske? 
   Du bør svare ja. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønsker.
  • Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på høyere ønsker? 
   Du bør svare ja til begge deler. Men hvis du senere får tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere.
  • Bare tilbud om ventelisteplass? 
   Du bør svare ja. Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.

Se også Svar på tilbud om plass

Svarfrist

Du må svare på tilbud om plass ca. én uke etter at du fikk tilbudet.

Forhåndssvar

Du kan registrere forhåndssvar på vigo.no fra 2. mars til 1. juli (i de fleste fylker).

Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID i god tid før svarfristen!

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: