Skipselektriker (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En skipselektriker arbeider om bord på skip eller andre installasjoner til sjøs.

Sentrale arbeidsoppgaver

Som skipselektriker er du ansvarlig for skipets elektriske instrumenter. Arbeidet består blant annet av følgende oppgaver om bord på skipet:

  • Vedlikehold og reparasjon av elektrisk utstyr
  • Testing og feilsøking på elektriske anlegg
  • Installasjon og drift av kommunikasjonssystemer 
  • Vedlikehold av alarm- og overvåkingssystemer
  • Bidra til forsvarlig elsikkerhet og sikkerhet for personell om bord

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk krevende. Det stilles krav til godt syn , god hørsel og ellers god allmenn helsetilstand. En skipselektriker bør være nøyaktig, kreativ og løsningsorientert. I tillegg bør du kunne jobbe både selvstendig og fungere godt i samarbeid med andre. Arbeidet krever stor grad av ansvarsbevissthet. Det er en fordel med gode engelskferdigheter.

Formelle krav

Som skipselektriker på norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger, må du tilfredsstille kravene til sikkerhetsopplæring og dokumentasjon i STCW-konvensjonen. Du må også ha godkjent helseattest utstedt av autorisert sjømannslege.