Overgangsregler fra Reform 94 til KunnskapsløftetSom hovedregel gjelder følgende:

  • Har du fullført og bestått et grunnkurs i Reform 94 før 1. august 2010, kan dette i utgangspunktet godkjennes som Vg1 innenfor det samme fagområdet i Kunnskapsløftet, og du kan søke Vg2.
  • Har du fullført og bestått VKI i Reform 94 før 1. august 2010, kan dette i utgangspunktet godkjennes som tilsvarende Vg2 innenfor det samme fagområdet i Kunnskapsløftet, og du kan søke Vg3.

Rådgiver eller ledelsen ved skolen din, eller inntakskontoret i fylket ditt, kan gi deg nærmere informasjon om hvilke Vg2 eller Vg3 du er kvalifisert for å søke.

Studieforberedende utdanningsprogram

Du som har fullført og bestått grunnkurs i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, idrettsfag eller musikk, dans og drama, må være oppmerksom på følgende:

Matematikk

Avslutter du videregående opplæring våren 2009 eller senere, er kravet til studiekompetanse minimum 224 årstimer matematikk (mot 5 uketimer / 140 årstimer tidligere). Bestått felles allment fag matematikk fra grunnkurs i Reform 94 i kombinasjon med minimum 3 uketimer matematikk som studieretningsfag i Reform 94 vil tilfredsstille kravet til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet.

Samfunnsfag

Tas du inn til Vg2 i programområde for realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi fra grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94, må du dokumentere bestått 84 årstimer samfunnsfag for å oppfylle kravene til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet.

Fellesfag

Det er fastsatt at nedenstående fag i studieforberedende utdanningsprogram kan regnes som likeverdige ved overgang fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. Uketimetallet er oppgitt i enheter à 45 minutter. Årstimetallet i parentes er angitt i enheter à 60 minutter.

 Reform 94 Kunnskapsløftet
Uke-
timer
Felles allmenne fag Uketimer/
årstimer
Fellesfag
4Norsk (GK)4 (113)Norsk (Vg1)
5Engelsk (GK)5 (140) Engelsk (Vg1)
5Matematikk 1MX (GK)5 (140)Matematikk 1T (Vg1)
5Matematikk 1MY (GK)5 (140) Matematikk 1P (Vg1)
5Naturfag (GK)5 (140)Naturfag (Vg1)
2Samfunnslære (VK1) 3 (84)Samfunnsfag (Vg1/Vg2)
2Geografi (VK1) 2 (56)Geografi (Vg1/Vg2)
2Kroppsøving (GK)2 (56) Kroppsøving (Vg1)
4B-språk (GK)4 (113)Fremmedspråk nivå II (Vg1)
4C-språk (GK)4 (113)Fremmedspråk nivå I (Vg1)
5Norsk (VK1)4 (112)Norsk (Vg2)
3Eldre historie (VK1)2 (56)Historie (Vg2)
4B-språk 2 (VK1)4 (112)Fremmedspråk nivå II (Vg2)
4C-språk 2 (VK1)4 (112)Fremmedspråk nivå I (Vg2)
2Kroppsøving (VK1) 2 (56)Kroppsøving (Vg2)
5Norsk (VK2)6 (168)Norsk (Vg3)
3Religion og etikk (VK2)3 (84)Religion og etikk (Vg3)
4 Nyere historie (VK2)4 (113)Nyere historie (Vg3)
4C-språk 3 (VK2)5 (140)Fremmedspråk nivå II (Vg3)
2Kroppsøving (VK2)2 (56)Kroppsøving (Vg3)
 

Programfag

De fleste studieretningsfag fra Reform 94 kan, etter bestemte regler, godkjennes som programfag i Kunnskapsløftet dersom krav til fordypning og totalt timetall er oppfylt. Ta kontakt med ledelsen eller rådgiver ved skolen, eller inntakskontoret, for å få nærmere informasjon.  

Hvis et fag fra Reform 94 videreføres på et høyere nivå i Kunnskapsløftet, er du alltid selv ansvarlig for å skaffe deg nødvendig faglig grunnlag for å kunne fortsette med faget.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Nedenstående fag regnes som likeverdige ved overgang fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. Uketimetallet er oppgitt omtrentlig i enheter à 45 minutter. Årstimetallet i parentes er angitt i enheter à 60 minutter.

 Reform 94 Kunnskapsløftet
Uke-
timer
Felles allmenne fag Uketimer/
årstimer
Fellesfag
2Norsk (GK)2 (56)Norsk (Vg1)
2Engelsk (GK)3 (84) Engelsk (Vg1)
3Matematikk 1M (GK) 3 (84)Matematikk 1P eller 1T (Vg1)
2Naturfag (GK)2 (56)Naturfag (Vg1)
2Kroppsøving (GK)2 (56)Kroppsøving (Vg1)
2 Norsk (VK1)2 (56)Norsk (Vg2)
2Engelsk (VK1)2 (56)Engelsk (Vg2)
2Samfunnslære (VK1)3 (84)Samfunnsfag (Vg2)
2Kroppsøving (VK1)2 (56)Kroppsøving (Vg2)
 

Hvilke grunnkurs fra Reform 94 som kan godkjennes som tilsvarende Vg1 i Kunnskapsløftet, er fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Rådgiver eller ledelsen ved skolen, eller inntakskontoret, kan gi deg nærmere informasjon.

Det er fylkeskommunen som fastsetter hvilke VK1 som kan godkjennes som grunnlag for Vg3 i skole eller bedrift i Kunnskapsløftet.

Nye betegnelser

Reform 94 Kunnskapsløftet
Studieretning Utdanningsprogram
Kurs Programområde
Grunnkurs Videregående trinn 1
GK Vg1
Videregående kurs 1 Videregående trinn 2
VK1 Vg2
Videregående kurs 2 Videregående trinn 3
VK2  Vg3
Felles allmenne fag Fellesfag
Studieretningsfag Felles programfag
  Valgfrie programfag (studieforberedende)
  Prosjekt til fordypning (yrkesfaglig)
Valgfag Utgår

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet