Hvordan behandles søknaden?Har du søkt formidling til læreplass, vil du bli henvist til lærebedrifter med læreplasser i fag som bygger på det programområdet i videregående skole som du kommer fra. Fylkeskommunen vil så langt det er mulig, forsøke å formidle deg til læreplasser i et fag du har søkt. Du kan imidlertid bli henvist til bedrifter med læreplasser i et fag du ikke har søkt, men som du er kvalifisert for, og til lærebedrifter som ligger utenfor hjemkommunen din eller hjemfylket ditt.

Det er bedriftene selv som velger ut hvem som skal tilbys læreplass, og disse rutinene kan variere fra fylke til fylke. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Det er derfor svært viktig at du har oppgitt riktig adresse og mobilnummer, og at du er tilgjengelig for kontakt i den perioden formidlingen pågår. I de fleste fylker kan du fram til 1. juli logge inn på vigo.no (logg inn med MinID) og endre adresse og mobilnummer.

Hvis du takker nei til tilbud fra en lærebedrift som du er blitt formidlet til av fylkeskommunen, har du ikke krav på tilbud om ny læreplass eller tilbud om opplæring i skole samme skoleår.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: