Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

کلاس دهم


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

مطالعات عمومیمنجر میشود به سند ورود دانشگاه


سطح 1 متوسطه در مدرسه

سطح 2 متوسطه در مدرسه


سطح 3 متوسطه در مدرسه


آموزش عالی در دانشگاه و دانشکده ها


برنامۀ اضافی برای سند داخلی دانشگاه


آموزش های حرفه ای منجر میشود به مهارت حرفه ای (با بدون شهادت تجارت یا سیاح صورت میگیرد)


سطح 1 متوسطه در مدرسه


سطح 2 متوسطه در مدرسه


Velg VG3 retning

  • سطح 3 متوسطه در مدرسه


  • برنامۀ اضافی برای سند داخلی دانشگاه


  • آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


سطح 3 متوسطه در مدرسه


برنامۀ اضافی برای سند داخلی دانشگاه


آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


اشتغال حرفه ای یا تعلیم مسکلی سوم


سال اول


سال دوم


سال سوم


سال چهارم


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: