FraværElever i videregående skole har plikt til å møte til undervisningen og delta aktivt i opplæringen.

 • I tilfeller der elever er borte fra undervisningen, må fraværet dokumenteres.
 • Ugyldig eller udokumentert fravær kan føre til at det ikke er grunnlag for karakter i enkeltfag.
 • Høyt fravær kan også føre til nedsatt karakter i orden eller atferd.

Fraværsregler for karakter i enkeltfag

Dokumentert fravær

Hvis du er borte fra undervisningen på grunn av sykdom eller andre gyldige grunner, er det viktig at du har dokumentasjon slik at fraværet ikke teller. Husk at læreren må ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for at dokumentert fravær ikke skal påvirke muligheten for karakter i faget.

De gyldige grunnene til å være borte fra undervisningen er:

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • religiøs høytid for medlemmer av et annet trossamfunn enn Den norske kirke (inntil 2 skoledager)
 • møte med rådgiver, elevrådsarbeid og organisert studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor
 • enkelte kjøretimer som er vanskelig å kombinere med skolehverdagen:
  • obligatorisk sikkerhetskurs på bane (4 timer)
  • praktisk øving i landeveiskjøring (5 timer)
  • planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø (4 timer)

Fraværsregler ved udokumentert fravær

Hvis du er borte fra undervisningen uten å dokumentere fraværet ditt, gjelder følgende fraværsregler:

 • Hvis du har over 10 % udokumentert fravær i enkeltfag, vil du som hovedregel ikke få karakter i faget.
 • Rektor har likevel mulighet til å gjøre en vurdering i enkelttilfeller for fravær inntil 15 %. Rektor kan utøve skjønn når det for eksempel gjelder elever i en vanskelig livssituasjon – der årsakene til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter i faget.
 • Dersom du totalt sett har mer enn 15 % udokumentert fravær i enkeltfag, vil du ikke få karakter i faget.
 • Fraværsreglene gjelder både halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter.

Hvordan føres fraværet på sluttdokumentasjonen?

Fraværet ditt føres i dager og enkelttimer på sluttdokumentasjonen.

 • Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.
 • Du kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du legger fram dokumentasjon.
 • Får du ikke standpunktkarakter eller ønsker å forbedre dårlige karakterer, må du ta eksamen som privatist. Men selv om du gjør dette, får du ikke fjernet fraværet ditt fra dokumentasjonen.

Fravær som ikke skal føres på vitnemålet

Innenfor en ramme på 10 skoledager kan du kreve at følgende dokumentert fravær ikke føres på vitnemålet:

 • helse- og velferdsgrunner*
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • religiøs høytid for medlemmer av et annet trossamfunn enn Den norske kirke (inntil 2 skoledager)

* For at fravær som skyldes helse- eller velferdsgrunner ikke skal føres, må du legge fram legeerklæring. Fravær som skyldes helsegrunner må vare i mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dag som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom kan fravær strykes fra og med første dag.

Konsekvenser ved søknad om læreplass og jobbsøking

Når du søker jobb kort tid etter videregående opplæring – og spesielt ved søknad om læreplass – kan fraværet være viktigere for bedriften enn karakterene du har fått når det vurderes om du skal tilbys ansettelse.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: