Fag med lengre læretid



I enkelte lærefag med mye teori kan opplærings- og verdiskapingstiden til sammen være fire og et halvt år eller fem år, og noen har Vg3 i skole. Slike lærefag finnes først og fremst i utdanningsprogrammene for elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. I de fleste av disse lærefagene må du opp til en skriftlig eksamen før du kan avlegge fagprøven. Hvilke lærefag dette gjelder, vil gå fram i beskrivelsene av utdanningsprogrammene og programområdene.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet