چگونه جواب شما چیست؟

زمانیکه روند ورود تکمیل میشود شما از طریق پیامک اطلاع داده میشوید (در بعضی از کشور ها از طریق ایمیل). ورود به vigo.no شما میتوانید بدانید که در کجا به شما جا داده شده است و به پیشنهاد جا جواب دهید یا MinID با /یا جایگاه خود را در لست منتظرین بیابید.
  • پیشنهاد جابجایی در اولین انتخاب شما در برنامۀ? شما باید جواب مثبت بدهید. در زیر لست به شما پیشنهاد بیشتر فراهم نخواهد شد.
  • پیشنهاد جابجایی که در قسمت پائینی لست منتظرین شما قرار دارد برای تعیین انتخاب خود لست را بالا ببرید? شما باید به هر دو پیشنهاد جواب مثبت بدهید. اما اگر شما بعداً در برنامۀ تقویتی پیشنهادی داده میشوید، برنامۀ قبلی که شما انتخاب کرده بودید کنسل می شود.
  • تنها پیشنهاد جای در لست منتظرین? شما باید پاسخ مثبت بدهید.اگر پاسخ منفی بدهید از لست ورود حذف میشوید.

آخرین مدت برای پاسخ

  • شما باید به پیشنهاد جابجایی تقریباً یک هفته بعد ازینکه پیشنهاد را دریافت کردید، باید پاسخ دهید.
  • اگر شما به پیشنهاد جابجایی در مدت معین جواب ندهید، یا شما از جابجایی محروم می شوید یا در لست منتظرین می مانید.
  • شما میتوانید پاسخ را قبلا به این جا ثبت کنید vigo.no.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: