برق و الکترونیک

تیم شما

 • نصب و نگهداری سیستم های الکتریکی و الکترونیکی
 • نصب، پیوست و برنامه ریزی سیستم ها و نصب های الکتریکی و الکترونیکی
 • تعمیر تجهیزات الکتریکی
 • توسعه محصولات الکترونیکی جدید
 • پیکربندی و برنامه ریزی تجهیزات و مجموعه ها
 • در مورد ایمنی، امنیت و مستندات

شما باید

 • دقیق و سیستماتیک عمل کنید
 • متمایل به بخش های عملی باشید و مهارت های کار دستی خوبی داشته باشید
 • ذهنیت خدماتی و منطقی داشته باشید
 • خلاق و دارای دید رنگی خوب باشید

شما می توانید

 • برقکار، تکنسین لوازم برقی یا اپراتور منبع تغذیه شوید
 • تنظیم کننده پانل کنترول، تنظیم کننده سیگنال یا تنظیم کننده آسانسور شوید
 • تکنسین هواپیما یا مکانیک موتور هواپیما شوید
 • تکنسین فضایی، تکنسین الکترونیک کامپیوتر یا تکنسین الکترونیک تولید شوید
 • مکانیک خودرو یا اپراتور زیرمجموعه ROV شوید
 • متخصص یخچال و فریزر و تنظیم کننده پمپ حرارتی یا تکنسین سیستم های تهویه شوید
  مشاهده تمام مشاغل و شایستگی

محل های کار

 • شرکت های دولتی یا خصوصی
 • صنعت پروسس یا الکترونیک
 • صنعت مکانیک، تولید برق یا عملیه های راه آهن
 • صنایع کامپیوتر، هواپیما و نفت

تحصیلات بیشتر

کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با سند کارگر مجرب یا سند تخصصی یا بدون این سندها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیلاتتان را ادامه دهید:

 • می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیلات تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه‌ای دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که ممکن است مستقیماً در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
 • می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید
  – بعد از Vg2 یا
  – بعد از کسب مهارت حرفه ای.
  سپس می توانید تحصیلات عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.
 • همچنین می‌ توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y‏ اکثراً برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.