Yrkeskompetanse10. klasa


Kształcenie zawodowe prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie).


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 1 w szkole


Beskrivelse her.....

kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 2 w szkole


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


  Beskrivelse her.....

 • program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


  Beskrivelse her.....

 • szkolenie zawodowe w placówce szkoleniowej


  Beskrivelse her.....

kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


Beskrivelse her.....

szkolenie zawodowe w placówce szkoleniowej


Beskrivelse her.....

zdobycie zawodu i zatrudnienie albo wyższe kształcenie zawodowe


Beskrivelse her.....

1. rok


2. rok


3. rok


4. rok


Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge programområder fra de 10 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse.

Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev

Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev, etter bestått fag- eller svenneprøve.
 • I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, for eksempel har en smed svennebrev.
 • I andre fag heter det fagbrev og fagprøve, for eksempel har en elektriker fagbrev.

I lærefag foregår opplæringen både i skole og bedrift, over totalt fire år eller mer. Les mer under Hvordan foregår opplæring i bedrift?.

Yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene, fører fram til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

 • For eksempel har en helsesekretær yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

Yrkesutdanningen er lagt opp som tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperioder.

Videre utdanning

Innenfor flere fagområder gir yrkeskompetanse deg grunnlag for videre utdanning på fagskole. Fag- eller svennebrev gir grunnlag for videre utdanning for ta mesterbrev.

Med påbygging til generell studiekompetanse kan du oppnå generell studiekompetanse.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: