Ungdomsrett (lovfestet rett for ungdom)Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til videregående opplæring.* Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Hva innebærer ungdomsretten?

  • Ungdomsretten gir deg rett til tre års videregående opplæring, eller flere år hvis opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen, er lengre.
  • Når du søker Vg1, skal du oppgi tre alternative utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Du har rett til plass på ett av disse.
  • Du har rett til skoleplass i det fylket hvor du er bostedsregistrert ved søknadsfristens utløp, men ikke rett til plass ved en bestemt skole.
  • Etter gjennomgått Vg1 har du rett til to års videregående opplæring innen et programområde som bygger på det utdanningsprogrammet eller programområdet du har valgt, men du har ikke rett til å få det programområdet du prioriterer høyest. Hvilke programområder du får tilbud om det andre og tredje året, er avhengig av tilbudet i hjemfylket ditt. Karakterene dine kan avgjøre om du kommer inn der du ønsker.
  • Dersom du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring, har du rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse.
  • Ungdomsretten gir deg også i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid (for deg som har spesialundervisning eller ved omvalg).

* Ungdomsretten gjelder også ungdom som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: