Technologia i produkcja przemysłowa

Czego się nauczysz

 • planowanie produkcji i procesy produkcyjne
 • automatyka i programowanie robotów
 • zagadnienia związane z maszynami i sprzętem produkcyjnym
 • zagadnienia związane z pojazdami i transportem
 • procesy i techniki chemiczne
 • zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

Jakie cechy są wskazane

 • zmysł praktyczny i zręczność
 • samodzielność i precyzja
 • zainteresowanie nowymi technologiami

Kim możesz zostać

 • technolog aluminium, spawacz lub blacharz
 • ślusarz lub ślusarz narzędziowy
 • technik laboratoryjny lub technolog chemiczny
 • szwacz przemysłowy, technolog włókienniczy lub pracownik pralni
 • technik napraw nadwozi pojazdów, mechanik pojazdów silnikowych lub lakiernik
 • logistyk lub kierowca transportowy
 • mechanik budowlany, rolniczy lub silnikowy
 • operator wiertnic
 • marynarz lub mechanik okrętowy
  Zob. wszystkie zawody i kwalifikacje.

Miejsca pracy

 • przemysł techniczny i elektromechaniczny
 • przemysł stoczniowy lub motoryzacyjny
 • przemysł chemiczny lub włókienniczy
 • sektor pojazdów i przemysł naftowy
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i transportowe

Dalsze kształcenie

Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

 • Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane bezpośrednio w życiu zawodowym.
 • Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować:
  – po zrealizowaniu poziomu Vg2
  albo
  – po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
  Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie określonych przedmiotów ścisłych.
 • O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.