Służba zdrowia i opieka nad dziećmi i młodzieżą

Czego się nauczysz

 • zagadnienia promocji zdrowia
 • zagadnienia zdrowia fizycznego i psychicznego
 • anatomia
 • komunikacja i interakcja
 • zagadnienia rozwoju dzieci i młodzieży
 • zagadnienia dietetyczne, żywieniowe i higieny

Jakie cechy są wskazane

 • troska o innych
 • komunikatywność
 • kontaktowość

Kim możesz zostać

 • pracownik służby zdrowia, ratownik medyczny lub sanitariusz
 • terapeuta zajęciowy albo wychowawca dzieci i młodzieży
 • farmaceuta, asystent lekarza lub asystent stomatologa
 • dermatolog, pedicurzysta lub technik ortopeda
  Zob. wszystkie zawody i kwalifikacje.

Miejsca pracy

 • szpital lub dom pacjenta
 • przedszkole lub placówka opieki dziennej nad dziećmi w wieku szkolnym
 • apteka, gabinet stomatologiczny lub lekarski
 • salon kosmetyczny lub gabinet dermatologiczny

Dalsze kształcenie

Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

 • Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane bezpośrednio w życiu zawodowym.
 • Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować:
  – po zrealizowaniu poziomu Vg2
  albo
  – po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
  Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie określonych przedmiotów ścisłych.
 • O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.