Różnorodne możliwości stwarzane przez 15 programów kształcenia5 programów kształcenia ogólnego

Kształcenie ogólne skierowane jest do uczniów pragnących podjąć studia wyższe – z myślą o zostaniu na przykład nauczycielem, pielęgniarką czy prawnikiem.

 • Do wyboru jest 5 programów kształcenia ogólnego.
 • Większość przedmiotów nauczanych w ramach kształcenia ogólnego ma charakter typowo teoretyczny: to między innymi norweski, matematyka, socjologia, historia, nauki przyrodnicze i języki obce.
 • Do tego dochodzą przedmioty właściwe realizowanemu programowi kształcenia: na przykład muzyka, dyscypliny sportowe, architektura lub fizyka.
 • Pomyślnie kończąc trzyletnią edukację w szkole, uzyskujesz świadectwo uprawniające Cię do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.
 • Takie świadectwo jest wymagane w rekrutacji na studia wyższe na uniwersytecie lub w szkole wyższej.

10. klasa


Specjalizacja pod kątem studiów prowadzi do uzyskania uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 1 w szkole

Beskrivelse her.....

kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 2 w szkole


Beskrivelse her.....

kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


Beskrivelse her.....

kształcenie w szkole wyższej lub na uniwersytecie


Beskrivelse her.....

1. rok


2. rok


3. rok


4. rok


Więcej informacji na temat dostępnych do wyboru programów kształcenia znajdziesz na podstronach, do których prowadzą poniższe łącza.

10 programów kształcenia zawodowego

Kształcenie zawodowe skierowane jest do uczniów pragnących zdobyć konkretny zawód – na przykład elektryka, kucharza lub fryzjera.

 • Do wyboru jest 10 programów kształcenia zawodowego.
 • W większości przypadków edukacja dzieli się na dwa lata w szkole i kolejne dwa w przedsiębiorstwie.
 • Szkolenie w przedsiębiorstwie nazywa się „stażem” albo „praktykami”. W trakcie stażu możesz otrzymywać wynagrodzenie.
 • Pomyślnie kończąc kształcenie i szkolenie zawodowe, uzyskujesz kwalifikacje zawodowe.
 • Posiadając kwalifikacje zawodowe, możesz ubiegać się o pracę albo kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej (trzeciego stopnia).
 • Przysługuje Ci także prawo do zrealizowania programu kształcenia uzupełniającego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię (zob. niżej).

10. klasa


Kształcenie zawodowe prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie).


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 1 w szkole


Beskrivelse her.....

kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 2 w szkole


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


  Beskrivelse her.....

 • program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


  Beskrivelse her.....

 • szkolenie zawodowe w placówce szkoleniowej


  Beskrivelse her.....

kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


Beskrivelse her.....

szkolenie zawodowe w placówce szkoleniowej


Beskrivelse her.....

zdobycie zawodu i zatrudnienie albo wyższe kształcenie zawodowe


Beskrivelse her.....

1. rok


2. rok


3. rok


4. rok


Więcej informacji na temat dostępnych do wyboru programów kształcenia znajdziesz na podstronach, do których prowadzą poniższe łącza.

Program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię

Czy zależy Ci na uzyskaniu – po pomyślnym ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego – świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię?

 • Masz prawo przeznaczyć dodatkowy rok edukacji na uzyskanie uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.
 • O miejsce w programie kształcenia uzupełniającego uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię możesz wnioskować po zrealizowaniu dwóch lat programu kształcenia zawodowego albo po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.
 • Program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię to wymagający kurs teoretyczny odbywający się w szkole.
 • Pomyślne zrealizowanie tego programu daje Ci świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię, z którym to możesz zdawać na studia wyższe na uniwersytecie lub w szkole wyższej.

10. klasa


Kształcenie zawodowe prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie).


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 1 w szkole


Beskrivelse her.....

kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 2 w szkole


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


  Beskrivelse her.....

 • program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


  Beskrivelse her.....

 • szkolenie zawodowe w placówce szkoleniowej


  Beskrivelse her.....

Specjalizacja pod kątem studiów prowadzi do uzyskania uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


Beskrivelse her.....

szkolenie zawodowe w placówce szkoleniowej


Beskrivelse her.....

program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


Beskrivelse her.....

zdobycie zawodu i zatrudnienie albo wyższe kształcenie zawodowe


Beskrivelse her.....

program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


Beskrivelse her.....

kształcenie w szkole wyższej lub na uniwersytecie


Beskrivelse her.....

1. rok


2. rok


3. rok


4. rok


Kwalifikacje podstawowe

 • Kwalifikacje podstawowe stanowią alternatywę skierowaną do uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności ze zdobyciem pełnego wykształcenia.
 • W takim wypadku uzyskuje się świadectwo kwalifikacji poświadczające częściowe wykształcenie.
 • Masz przy tym możliwość zmiany obranego celu i ukończenia edukacji w celu uzyskania pełnych kwalifikacji zawodowych lub uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet