Rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo

Zakres przedmiotowy nauki

 • wiedza na temat surowców i formowania krajobrazu
 • wiedza na temat rybołówstwa i przetrwania
 • wiedza na temat gospodarki hodowlanej i dobrostanu zwierząt
 • wiedza na temat roślin i naturalnych procesów
 • wiedza na temat produkcji biologicznej

Oczekiwania wobec Ciebie

 • predyspozycje praktyczne
 • zainteresowanie pracą na świeżym powietrzu
 • troska względem ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego

Potencjalne zawody

 • ogrodnik, agronom
 • architekt krajobrazu, konserwator obiektów sportowych
 • operator leśny
 • kowal, wykwalifikowany stajenny
 • wykwalifikowany hodowca reniferów
 • rybak, wykwalifikowany pracownik akwakultury
  Zob. wszystkie zawody i kwalifikacje.

Rezultat

Potencjalne miejsca pracy

 • nowe zakłady, utrzymanie w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych
 • rolnictwo, leśnictwo
 • szkółki, ogrodnictwo
 • rybołówstwo, hodowla ryb
 • hodowla reniferów

Dalsze kształcenie

Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

 • Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane bezpośrednio w życiu zawodowym.
 • Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować:
  – po zrealizowaniu poziomu Vg2
  albo
  – po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
  Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie określonych przedmiotów ścisłych.
 • O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.