Media i komunikacja

Zakres przedmiotowy nauki

 • tekstowe, dźwiękowe i obrazowe techniki narracyjne
 • wiedza na temat wpływu mediów, historii mediów oraz dziennikarstwa
 • kształtowanie komunikatu, ekspresji, układu
 • wykorzystywanie formy, barwy i oświetlenia jako środków
 • rozwój umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowymi
 • zagadnienia teoretyczne

Oczekiwania wobec Ciebie

 • duża zdolność do wyrażania się w mowie i piśmie
 • zmysł estetyczny i poprawne widzenie barwne
 • zainteresowanie technologiami informatycznymi oraz mediami cyfrowymi

Rezultat

 • uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię oraz ewentualne podjęcie studiów

Potencjalne zawody po zdobyciu wyższego wykształcenia

 • dziennikarz, copywriter, twórca treści
 • projektant stron internetowych, interakcji, gier
 • akustyk, producent dźwiękowy, filmowy
 • doradca ds. komunikacji, konsultant mediowy, społecznościowy
  Możesz także podjąć kształcenie pod kątem innych zawodów, bowiem uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię jest honorowane przez większość kierunków studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach.

Potencjalne miejsca pracy

 • prasa
 • agencje reklamowe, komunikacyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, mediowe
 • przedsiębiorstwa publiczne

Dopuszczenie do szkolnictwa wyższego

Uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię pozwala aplikować na większość kierunków studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Na niektórych kierunkach studiów mogą przy tym obowiązywać pewne szczególne wymogi rekrutacyjne, o których mowa poniżej.

 • Egzaminy wstępne: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione jest od wyników praktycznego egzaminu wstępnego. Do takich studiów należą kierunki artystyczne i sportowe.
 • Wymagane przedmioty ścisłe: Przyjęcie na niektóre kierunki studiów uzależnione jest od zaliczenia określonych przedmiotów ścisłych. Do takich studiów należą kierunki inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne. Wymogi rekrutacyjne szkół wyższych i uniwersytetów znajdziesz na stronie internetowej samordnaopptak.no. W niektórych programach kształcenia kłopotliwe jest wygospodarowanie czasu zajęciowego wymaganego do zrealizowania wszystkich pożądanych przedmiotów. Największe szanse na podjęcie potrzebnych przedmiotów ścisłych stwarza wybór specjalizacji pod kątem studiów z naukami przyrodniczymi i matematyką na poziomach Vg2 i Vg3.

Valg av fag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen medier og kommunikasjon og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Medier og kommunikasjon (gammel ordning)