Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

10. klasa


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Specjalizacja pod kątem studiów prowadzi do uzyskania uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 1 w szkole

kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 2 w szkole


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


kształcenie w szkole wyższej lub na uniwersytecie


program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


Kształcenie zawodowe prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie).


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 1 w szkole


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 2 w szkole


Velg VG3 retning

  • kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


  • program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


  • szkolenie zawodowe w placówce szkoleniowej


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


szkolenie zawodowe w placówce szkoleniowej


zdobycie zawodu i zatrudnienie albo wyższe kształcenie zawodowe


1. rok


2. rok


3. rok


4. rok


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: