Vis meny

Zdrowie i dojrzewanie

Kształcenie zawodowe

Zakres przedmiotowy nauki

 • promocja zdrowego trybu życia
 • dolegliwości, urazy i zaburzenia związane z trybem życia
 • wiedza na temat rozwoju dzieci i młodzieży
 • wiedza z zakresu dietetyki, żywienia i higieny
 • wiedza na temat komunikacji i zdolności interpersonalnych

Oczekiwania wobec Ciebie

 • troska i rozwaga w kontaktach z innymi ludźmi
 • umiejętności komunikacyjne
 • zdolność do współpracy

Potencjalne zawody

 • wykwalifikowany opiekun, pomocnik pielęgniarza, sanitariusz
 • pedagog pracujący z dziećmi i młodzieżą
 • technik farmacji, sekretarz medyczny, higienista stomatologiczny
 • kosmetyk, pedicurzysta, technik ortopeda
  Zob. wszystkie zawody i kwalifikacje.

Potencjalne miejsca pracy

 • szpitale, opieka domowa
 • przedszkola, świetlice
 • apteki, gabinety dentystyczne, lekarskie
 • gabinety kosmetyczne, salony pedicure

Dalsze kształcenie

Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

 • Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane bezpośrednio w życiu zawodowym.
 • Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować:
  – po zrealizowaniu poziomu Vg2
  albo
  – po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
  Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie określonych przedmiotów ścisłych.
 • O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.

Więcej na temat: Zdrowie i dojrzewanie