Elektryka i elektronika

Czego się nauczysz

 • instalowanie i konserwacja układów elektrycznych i elektronicznych
 • zakładanie, przyłączanie i programowanie elektrycznych i elektronicznych systemów i instalacji
 • naprawa urządzeń elektrycznych
 • konfigurowanie i programowanie sprzętu i podzespołów
 • zagadnienia bezpieczeństwa, ochrony i dokumentacji

Jakie cechy są wskazane

 • precyzja i systematyczność
 • zmysł praktyczny i zręczność
 • nastawienie na obsługę i logiczne rozumowanie
 • kreatywność i sprawne rozpoznawanie barw

Kim możesz zostać

 • telektryk, technik urządzeń elektrycznych lub pracownik sieci elektroenergetycznej
 • monter szaf rozdzielczych, sygnalizacji lub wind
 • technik awioniki lub mechanik lotniczy
 • technik kosmonautyki, elektroniki komputerowej lub elektroniki produkcyjnej
 • mechanik automatyki lub operator zdalnie kierowanych pojazdów podwodnych
 • monter pomp chłodniczych i ciepłowniczych lub technik wentylacji
  Zob. wszystkie zawody i kwalifikacje.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne
 • przemysł przetwórczy lub elektroniczny
 • przemysł mechaniczny, energetyka lub kolejnictwo
 • informatyka, lotnictwo lub przemysł naftowy

Dalsze kształcenie

Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

 • Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane bezpośrednio w życiu zawodowym.
 • Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować:
  – po zrealizowaniu poziomu Vg2
  albo
  – po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
  Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie określonych przedmiotów ścisłych.
 • O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.