Co należy mieć na uwadze, przystępując do złożenia podania?Wybierając ścieżkę ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia, dobrze jest uważnie rozpatrzyć dostępne opcje i sprawdzić spełniane wymogi. O czym warto pomyśleć przed złożeniem podania? W jaki sposób dokonany przez Ciebie wybór wpłynie na Twoją przyszłość?

Nauka w okolicy czy przeprowadzka?

Czy program kształcenia, który interesuje Ciebie najbardziej, jest oferowany w Twoim miejscu zamieszkania? Jeżeli nie, musisz zastanowić się, czy chcesz poświęcać czas na długie dojazdy lub wyprowadzić się z domu rodzinnego. Przy niektórych szkołach funkcjonują internaty. Jeżeli czas przejazdów między domem i szkołą przekracza trzy godziny dziennie lub odległość jest większa niż 40 km, możesz otrzymać stypendium mieszkaniowe, przyznawane przez norweski Krajowy Fundusz Pożyczek na cele Edukacyjne (Lånekassen).

Jakie obowiązują kryteria przyjęcia?

Dostanie się do niektórych programów kształcenia może być trudne. Progi punktowe zmieniają się z roku na rok, odpowiednio do liczby kandydatów. Dlatego sprawdź, ile punktów potrzebujesz do uzyskania miejsca w pożądanym programie kształcenia, pamiętając przy tym, że wymagana punktacja może być każdego roku inna.

Czy w razie niewłaściwej decyzji mogę zmienić wybór?

Niewykluczone, że obawiasz się wyboru, jakiego musisz dokonać. Na wypadek, gdyby okazało się, że podjęta decyzja była niewłaściwa, dopuszcza się możliwość jednokrotnego powtórnego wyboru i wydłużenia okresu nauki o rok. Trzeba wtedy jeszcze raz – od nowa – wybrać program kształcenia lub obszar programowy.

Jak łatwo będzie mi znaleźć pracę w zawodzie po ukończeniu edukacji?

Zapotrzebowanie na pracowników poszczególnych zawodów zmienia się z roku na rok. Dlatego nie należy wybierać profesji czy zawodu na podstawie łatwości, z jaką dane stanowisko można zdobyć dokładnie w tym momencie. Jednocześnie ważnym jest, by nie kształcić się w kierunku dotkniętym aktualnie bezrobociem. Zdobądź możliwie jak najlepsze informacje o zawodach, w których potrzebni są pracownicy.

Ile czasu minie, zanim podejmę pracę?

Jeżeli chcesz wybrać jeden z programów, których ukończenie skutkuje uzyskaniem świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię, musisz mieć motywację do dalszej nauki przedmiotów teoretycznych. Programy kształcenia ogólnego nie prowadzą bezpośrednio do zdobycia profesji czy zawodu. Oznacza to, że w takich przypadkach faktyczne rozpoczęcie życia zawodowego jest bardziej odległe w czasie.

Czego mogę spodziewać się w kwestiach kariery, płac i środowiska pracy?

Być może zastanawiasz się, czy w Twojej karierze po pewnym okresie zatrudnienia przyjdą sukcesy. Postaraj się dowiedzieć, jakie szanse i możliwości istnieją w profesji lub zawodzie, którego wybór Cię interesuje. Wysokich dochodów życzy sobie każdy – jednak na czerpaną z życia zawodowego satysfakcję w co najmniej równie istotnym stopniu wpływają dobre samopoczucie, przyjazne środowisko pracy i świadomość dążenia do celu wartego zachodu.

Dowiedz się też, jak w rozpatrywanych zawodach kształtuje się czas pracy. Czy nieodzowne są częste podróże? A może zwykle obowiązuje tryb zmianowy? Zastanów się, czy to Ci odpowiada.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet