Vis meny

Budownictwo

Kształcenie zawodowe

Zakres przedmiotowy nauki

 • produkcja i budowa nowych budynków i instalacji
 • przebudowa i utrzymanie budynków i instalacji
 • wiedza na temat instalacji technologicznych
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa i jakości
 • materiałoznawstwo

Oczekiwania wobec Ciebie

 • predyspozycje praktyczne i manualne
 • samodzielność i drobiazgowość
 • zdolność do sprawnej współpracy

Potencjalne zawody

 • wykwalifikowany robotnik drogowy, budowlany, asfalciarz
 • monter kolejowy, maszynista budowlany, operator maszyn
 • malarz, murarz, cieśla, hydraulik
 • monter rusztowań, dekarz, blacharz
 • stolarz, wykwalifikowany szklarz
  Zob. wszystkie zawody i kwalifikacje.

Potencjalne miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa publiczne i prywatne
 • większe i mniejsze zakłady rzemieślnicze
 • przedsiębiorstwa przemysłowe i wykonawcze

Dalsze kształcenie

Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

 • Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane bezpośrednio w życiu zawodowym.
 • Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować:
  – po zrealizowaniu poziomu Vg2
  albo
  – po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
  Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie określonych przedmiotów ścisłych.
 • O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.

Więcej na temat: Budownictwo