Inżynieria i budownictwo

Czego się nauczysz

 • projektowanie i wznoszenie nowych budynków i obiektów
 • renowacja i utrzymanie istniejących budynków i obiektów
 • zagadnienia klimatyczne i technologiczne
 • posługiwanie się rysunkami, opisami i obliczeniami
 • zagadnienia jakości i bezpieczeństwa
 • materiałoznawstwo

Jakie cechy są wskazane

 • zmysł praktyczny i zręczność
 • samodzielność i precyzja
 • współpraca

Kim możesz zostać

 • pracownik drogowy lub budowlany
 • architekt krajobrazu lub zieleni albo operator maszyn budowlanych
 • malarz, murarz, cieśla lub hydraulik
 • monter rusztowań, dekarz lub blacharz
 • stolarz lub szklarz
  Zob. wszystkie zawody i kwalifikacje.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne
 • duże i małe przedsiębiorstwa rzemieślnicze
 • przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlane

Dalsze kształcenie

Przejście zawodowego kształcenia i szkolenia prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie). Po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego możesz rozpocząć życie zawodowe albo podjąć dalszą edukację, o czym mowa poniżej.

 • Możesz kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej. Wyższe kształcenie zawodowe bazuje na ponadgimnazjalnym wykształceniu zawodowym i jest źródłem dodatkowego wykształcenia zawodowego, które może zostać spożytkowane bezpośrednio w życiu zawodowym.
 • Program kształcenia uzupełniającego na poziomie Vg3 uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię możesz zrealizować:
  – po zrealizowaniu poziomu Vg2
  albo
  – po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
  Otwiera to przed Tobą możliwość podjęcia studiów w szkole wyższej albo na uniwersytecie. Pamiętaj przy tym, że o przyjęciu na niektóre kierunki studiów – w tym inżynierskie, z zakresu nauk ścisłych i medyczne – decyduje zaliczenie określonych przedmiotów ścisłych.
 • O przyjęcie na studia możesz ubiegać się także w następstwie odbycia kursu wstępnego albo z zastosowaniem tak zwanej „ścieżki Y”, stanowiącej zawodową drogę do wyższego wykształcenia. Ścieżka Y jest przeznaczona dla osób posiadających stosowne doświadczenie zawodowe. Kursy wstępne i ścieżka Y są najpowszechniejsze w przypadku studiów inżynierskich i z zakresu nauk ścisłych.