Naturbruk (studieforberedende)

 • Fylket tilbyr
 • Fylket tilbyr ikke
 • Tilbud på neste trinn
 • Kryssløp
 • Landslinjer
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år

Vg2 – Videregående trinn 2 eller opplæring i bedrift

Yrker og kompetanser

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Beskrivelse av kompetanse

 • Studiekompetanse med naturbruk (studiekompetanse)
 • Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse. Du har da grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Avhengig av skolens tilbud, kan du fylle spesielle opptakskrav dersom du kan velge programfag som matematikk og/eller andre realfag. Studier innen natur- og miljøfag eller naturforvaltning krever i de fleste tilfeller slik fordypning.

  Personlige egenskaper

  Du bør like å være ute i naturen og være interessert i natur- og miljøspørsmål. I tillegg må du kunne mestre krevende teoretiske fag.

Mer om studiekompetanse med naturbruk