Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Fremmedspråk (programfag)
Fransk nivå III
Spansk nivå III
Tysk nivå III
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Naturbruk

Vg2
Felles programfag
Landbruk og gartnernæring
Forvaltning og drift
Produksjon og tjenesteyting
Vg3 – studieforberedende
Felles programfag
Naturforvaltning
Naturforvaltning