Spesielle tilbud i fylketVed noen skoler i noen fylker opprettes det spesielle tilbud. Slike spesielle tilbud kan være fordypninger innenfor et programområde (f.eks. idrettsfag med alpint eller studiespesialisering med toppidrett), International Baccalaureate eller kombinasjon av yrkesfaglige og studieforberedende programområder (f.eks. yrkes- og studiekompetanse – YSK).

Du finner oversikt over de spesielle tilbudene i ditt fylke under det enkelte programområdet på sidene med utdanningsprogrammene (tilbudene blir lagt ut i januar). Du kan også lese mer på denne siden, dersom fylket ditt har lagt inn informasjon nedenfor.

Informasjon fra VikenSpesielle utdanningstilbud i Viken


Noen tilbud i Viken regnes som fylkesdekkende og alle søkere hjemmehørende i Viken stiller likt ved inntak. Enkelte av tilbudene har også ferdighetsbaserte inntak.

Disse tilbudene er unike, og er ikke innordnet i nærskoleordningen, på samme måte som Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM), Håndverk, design, og produktutvikling (DT), Musikk, dans og drama (MD), Naturbruk (NA). Les mer om nærskoler i Viken.

Idrettsfag med toppidrett

Inntil halvparten av elevene som søker idrettsfag kan få inntak basert på ferdigheter. For å bli innkalt til ferdighetsprøve må idrettsfag med toppidrett være søkerens førstevalg ved innsøkingen. Skolen som settes som førstevalg er den som innkaller til ferdighetsprøve, og setter også ferdighetspoeng på søkeren.

Idrettsfag, alpin, 4-årig
Dette er et 4-årig løp på idrettsfag med alpin som gir grunnlag til å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (IDRET1--B4). I Viken tilbyr Dønski videregående skole idrettsfag med alpin. 

Du må også sende inn en søknad direkte til Dønski i tillegg til søknaden i Vigo. Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.

Idrettsfag med toppidrett
Dette er et 3-årig løp på idrettsfag med toppidrett som gir grunnlag til å søke høyere utdanning etter endt løp. I Viken tilbyr Bleiker, Drammen, Dønski, St. Olav og Rælingen videregående skoler idrettsfag med toppidrett.

Du søker på tilbudet på vigo.no (IDRET1--A-)

For Drammen videregående gjelder følgende programområdekoder:
Fotball (IDRET--D-)
Håndball (IDRET--E-)
Langrenn/svømming (IDRET--LS)
Bandy/hopp/turn (IDRET--T-)

Les mer om tilbudene på skolenes hjemmesider.

Idrettsfag med golf
Dette er et 3-årig løp på idrettsfag med golf som gir grunnlag til å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (IDRET1--C-). I Viken tilbyr Hvam vgs. idrettsfag med golf. Reglene for inntak er det samme som ved idrettsfag med toppidrett.
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.

Landslinjer i Viken

Noen tilbud kalles landslinjer eller landsdekkende tilbud. Disse har du rett til å søke uansett hvor i landet du bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.
 
Vg2 urmaker, landslinje
Du søker på tilbudet på vigo.no (DTUIM2L---). I Viken tilbyr Kongsberg videregående skole Vg2 urmaker. Dette er en landslinje.
 
Vg2 flyfag, vg3 flytekniske fag og vg3 avioniker, landslinje
Du søker på tilbudet på vigo.no (DTUIM2L---). I Viken tilbyr Skedsmo videregående skole Vg2 flyfag, Vg3 flytekniske fag og Vg3 avioniker. Dette er en landslinje.

Lokale varianter av studieforberedende

Enkelte skoler i Viken tilbyr variasjoner av studiespesialisering.
 
Studiespesialisering med toppidrett
Dette er et 3-årig løp på studiespesialisering med toppidrett som gir grunnlag til å søke høyere utdanning etter endt løp. Tilbudet er for elever som i tillegg til de ordinære timene på studiespesialisering ønsker å ta toppidrett som programfag. I Viken tilbyr Rælingen og Lørenskog videregående skoler studiespesialisering med toppidrett. Du søker på tilbudet på vigo.no (STUSP1--T-).
 
Obs! Du kan også få tilbud om programfaget toppidrett (valgfritt programfag) på vanlig studiespesialisering ved mange skoler.
 
Les mer om tilbudet på skolenes hjemmesider.
 
Studiespesialisering, entreprenørskap
Dette er et 3-årig løp på studiespesialisering med entreprenørskap som gir grunnlag til å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (STUSP1--EP). I Viken tilbyr Drammen videregående skole studiespesialisering med entreprenørskap.  
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.
 
Studiespesialisering, internasjonalisering
Dette er et 3-årig løp på studiespesialisering med internasjonalisering som gir grunnlag til å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (STUSP1--N-). I Viken tilbyr Drammen videregående skole studiespesialisering med internasjonalisering.  
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.
 
Studiespesialisering, forskerlinje
Dette er et 3-årig løp på studiespesialisering, forskerlinje, som gir grunnlag til å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (STUSP1--Q-). I Viken tilbyr Drammen, Vestby og Frederik II videregående skoler studiespesialisering, forskerlinje. 
 
Les mer om tilbudet på skolenes hjemmesider.
 
Studiespesialisering, science
Dette er et 3-årig løp på studiespesialisering, science, som gir grunnlag til å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (STUSP1--RA). I Viken tilbyr Greåker videregående skole studiespesialisering med science.
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.

Yrkes- og studiekompetanse (4-årig)

Yrkes- og studiekompetanse (YSK) er et 4-årig videregående dobbelkompetanseløp som kombinerer yrkesfaglig kompetanse med fag- og svennebrev og spesiell studiekompetanse. Skolene samarbeider med bedrifter som har elevene i lærlingpraksis i perioder, eller faste dager i uken, mens den teoretiske opplæringen skjer på skolen.

Flere skoler har inntaksintervjuer og karakterkrav som legges til grunn for inntak. For å bli innkalt til ferdighetsprøve må utdanningstilbudet være søkerens førstevalg ved innsøkingen.

 
Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse (YSK), 4-årig
YSK er et 4-årig løp som fører til både fagbrev og studiekompetanse. Du søker på tilbudet på vigo.no (BABAT1P---). I Viken tilbyr Nesbru og Vestby videregående skoler YSK med bygg- og anleggsteknikk.
 
Les mer om tilbudet på skolenes hjemmesider.
 
Helse- og oppvekstfag, yrkes- og studiekompetanse (YSK), 4-årig
YSK er et 4-årig løp som fører til både fagbrev og studiekompetanse. Du søker på tilbudet på vigo.no (HSHSF1P---). I Viken tilbyr Hønefoss og Lier videregående skoler YSK med helse- og oppvekstfag.
 
Les mer om tilbudet på skolenes hjemmesider.
 
Restaurant- og matfag, yrkes- og studiekompetanse (YSK), 4-årig
YSK er et 4-årig løp som fører til både fagbrev og studiekompetanse. Du søker på tilbudet på vigo.no (RMRMF1P---). I Viken tilbyr Vestby videregående skole YSK med restaurant- og matfag.
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.
 
Salg, service og reiseliv, yrkes- og studiekompetanse (YSK), 4-årig
YSK er et 4-årig løp som fører til både fagbrev og studiekompetanse. Du søker på tilbudet på vigo.no (SRSSR1P---). I Viken tilbyr Lier videregående skole YSK med salg, service og reiseliv.
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.
 
Salg, service og reiseliv, yrkes- og studiekompetanse (YSK), 4-årig
YSK er et 4-årig løp som fører til både fagbrev og studiekompetanse. Du søker på tilbudet på vigo.no (SRSSR1P---). I Viken tilbyr Lier videregående skole YSK med salg, service og reiseliv.
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.

Kombinerte yrkesfaglige løp med studiekompetanse (3-årig)

I Viken tilbys det på enkelte skoler kombinerte yrkesfaglige løp med studiekompetanse. Tilbudene gir generell studiekompetanse.
 
Salg, service og reiseliv, studiekompetanse, 3-årig
Dette er et 3-årig løp med salg, service og reiseliv med fokus på innovasjon, entreprenørskap og bærekraft som både gir grunnlag for å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (SRSSR1N---). I Viken tilbyr Frogn videregående skole salg, service og reiseliv med studiekompetanse.
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.
 
Elektrofag med helse- og miljøteknologi, studiekompetanse, 3-årig
Dette er et 3-årig løp med elektrofag med helse- og miljøteknologi som både gir grunnlag for å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (ELELE1N-HM). I Viken tilbyr Lier videregående skole elektrofag med helse- og miljøteknologi, studiekompetanse.
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.
 
Elektrofag med datateknologi, studiekompetanse, 3-årig
Dette er et 3-årig løp med elektro og datateknologi som både gir grunnlag for å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (ELELE1N---). I Viken tilbyr Rud, Askim og Glemmen videregående skoler elektrofag med datateknologi med studiekompetanse.
 
Les mer om tilbudet på skolenes hjemmesider.
 
Helse- og oppvekstfag, barne- og ungdomsarbeider, studiekompetanse, 3-årig
Dette er et 3-årig løp med barne- og ungdomsarbeiderfag som både gir grunnlag for å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker tilbudet på vigo.no (HSHSF1N-B-). I Viken tilbyr Greåker og Lier videregående skoler helse- og oppvekstfag, barne- og ungdomsarbeider med studiekompetanse.  
 
Les mer om tilbudet på skolenes hjemmesider.
 
Naturbruk, dyrekunnskap, studiekompetanse, 3-årig
Dette er et 3-årig løp med naturbruk og dyrekunnskap som gir grunnlag for å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (NANAB1N-D-). I Viken tilbyr Hvam videregående skole naturbruk, dyrekunnskap med studiekompetanse. 
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.
 
Naturbruk, energi- og miljøfag, studiekompetanse, 3-årig
Dette er et 3-årig løp med naturbruk og energi- og miljøfag som gir grunnlag for å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (NANAB1N-E-). I Viken tilbyr Hvam videregående naturbruk, energi- og miljøfag med studiekompetanse. 
 
Les mer om tilbudet på skolens hjemmeside.
 
Helse- og oppvekstfag, helsearbeiderfag, studiekompetanse, 3-årig
Dette er et 3-årig løp med helsearbeiderfag som både gir grunnlag for å søke høyere utdanning etter endt løp. Du søker på tilbudet på vigo.no (HSHSF1N---). I Viken tilbyr Rud, Mysen og Glemmen videregående skoler helse- og oppvekstfag, helsearbeiderfag med studiekompetanse. 
 
Les mer om tilbudet på skolenes hjemmesider.
 

Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse (etter yrkeskompetanse)

Dette tilbudet er for de som har oppnådd eller er i ferd med å få en yrkeskompetanse med eller uten fag- og svennebrev. Du har da rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse når disse to vilkårene er oppfylt:
 
Du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året du fyller 24 år.
Du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere.

 
Du søker på tilbudet på vigo.no. Tilbudet finnes både på dagtid (PBPBY4YK--) og på noen skoler også kveldstid
(PBPBY4YKKV-).

International Baccalaureate (IB)

International Baccalaureate (IB) gir generell studiekompetanse i Norge og i utlandet. IB gir et solid språklig og faglig grunnlag for senere studier ved universiteter og høyskoler. Ved opptak til norske universiteter og høyskoler blir IB-karakterene omregnet til norske konkurransepoeng hvor realfagspoeng inngår, se samordnaopptak.no. IB er krevende og det forutsettes gode engelskkunnskaper.

Den internasjonale IB-organisasjonen har helt egne regler for vurdering, eksamen og vitnemål. For elever på IB gjelder derfor ikke bestemmelsene om vurdering, eksamen og vitnemål i den norske opplæringsloven med tilhørende forskrift.
 
Middle Years Programme (pre-IB vg1) IB Diploma Programme (Vg2 + Vg3)
I Viken tilbys Middle Years Programme og IB Diploma Programme tilbys på Lillestrøm, Nesbru, Ås, Frederik II* og Kongsberg videregående skoler.
*Frederik II tilbyr «International beginners» på Vg1.

Les mer om tilbudet på skolenes hjemmesider.
 
Slik søker du på IB-tilbudene:
• Du må søke på IB på vigo.no innen søknadsfristen 1. mars 2023.
• Alle søkere må i tillegg fylle ut et eget skjema for IB, som sendes direkte til skolen. Skjemaet finner du på skolenes hjemmesider
• Bare de som har IB som førsteønske på søknaden ved søknadsfristen 1. mars, er aktuelle for inntak.

Svar på inntak og tilbud om skoleplass
Alle søkere (også de som har fylt ut søknaden på papirskjema) får svar på søknaden på vigo.no ca. 11. juli.
Du må svare på tilbud om plass og/eller venteliste på vigo.no innen angitt svarfrist (ca. 8. dager).

International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and Middle Years Programme
The International Baccalaureate (IB) is offered at Lillestrøm, Nesbru, Frederik II and Ås videregående skole. Read more about it on the schools` homepages.
 
How to apply the IB-programmes:
• You should send in an application to vigo.no by the deadline, March 1, 2023. If you do not have a Norwegian identity number, or do not have records of previous secondary school education in Norway, you will need to fill out an application form in paper format.
The form may be obtained either directly from the schools or from the Viken County Office:
E-mail: inntak@viken.no
• All applicants must also fill out an IB application form that should be sent directly to the appropriate school. This application form may be downloaded from the school–s homepage:

Notice of Admission and Acceptance:
All applicants (including those who have filled out application forms in paper format) will receive an answer on vigo.no on approximately July 11th.

Olympiatoppen - Satsing på unge idrettstalenter i Viken fylkeskommune skoleåret 2023/2024

Viken fylkeskommune har inngått et samarbeid med Olympiatoppen Østlandet for de elevene som er på et særlig høyt idrettslig nivå. Elever på yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram kan etter ordningen søke om et ekstra år til å gjennomføre ordinært opplæringsløp.
 
Målet er at elevene skal kunne kan kombinere skolegangen med toppidrettssatsing. 

Dette gjelder utøvere som holder et høyt nasjonalt/internasjonalt nivå i sin idrett (også paraidrett) og som har de holdninger og målsettinger som skal til for å nå et internasjonalt nivå: 

• Lagidretter fra aldersbestemte landslag eller prioriterte spillere fra særforbund. 
 
• Individuelle idretter, landslag/rekrutt, topp 10 i sitt årskull, internasjonal representasjon og satsningsgruppe. 
 
• Utøvere som kan vise til idrettsresultater i forhold til tidlig treningsmengde og fysiske alder, motivasjon og langsiktig mål og vilje, samt evnen til å gjennomføre nok trening med god kvalitet.

Hvordan søke?
Aktuelle søkere må innhente dokumentasjon/anbefaling fra sitt særforbund. 
Søkere må melde interesse til seksjon inntak og dimensjonering innen 1. mars 2023. 

Send en epost til inntak@viken.no og legg ved dokumentasjon/anbefaling fra særforbund.
Søkere må i tillegg søke skoleplass på Vigo.no. Søkere må konkurrere seg inn på ønsket skole og utdanningsprogram på lik linje som andre søkere.
 
Søkere har selv ansvar for å ta kontakt med skolen de kommer inn på for å gjøre en avtale om mulig tilrettelegging. Dokumentasjon/anbefaling fra særforbund må fremvises. 
 
Skolen kan først kontaktes etter søker har fått tilbud om en skoleplass.