Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Toppidrett
Toppidrett 1
Toppidrett 2

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Mediesamfunnet 3
Valgfrie programfag
Bilde
Bilde
Lyddesign
Lyddesign
Mediespesialisering
Mediespesialisering

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære 1
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi 1
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Elektro og datateknologi

Vg1
Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer
Vg2
Felles programfag
Elenergi og ekom
Elektronisk kommunikasjon
Elenergi og styresystemer

Restaurant- og matfag

Vg1
Felles programfag
Restaurant- og matfag
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon og kvalitet
Vg2
Felles programfag
Baker og konditor
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon og kvalitet

Teknologi- og industrifag

Vg2
Felles programfag
Industriteknologi
Teknologi
Vedlikehold