Søknadsfrister og inntakskalenderSøknadsfrister

  • 1. mars er den ordinære søknadsfristen for videregående opplæring og formidling til læreplass.
  • 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Hvem har søknadsfrist 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars gjelder for alle som skal søke ordinært inntak til videregående opplæring og til læreplass.

Hvem har søknadsfrist 1. februar?

For noen søkere er søknadsfristen 1. februar. Dette gjelder:

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor

Slik søker du

  • Du søker via nettstedet vigo.no
  • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.
  • Du kan endre på søknaden din helt fram til fristen går ut 1. februar eller 1. mars. Du kan ikke søke via vigo.no etter at søknadsfristen er gått ut.
  • Se også Registrer søknaden din på vigo.no.
Har du spørsmål knyttet til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

 

Informasjon fra VikenSøknadsfrister i Viken 2023 - 2024

 
Dato Søknadsfrist 
 8.januar

 - Vigo åpner for innsøking

 1.februar

 - Søkere til inntak etter fortrinnsrett

- Søkere til inntak etter individuell behandling 

 1.mars - Ordinær søknad til videregående skole
 1.april

 Frist for endring/supplering av søknader til 

- Vg1 idrettsfag med ferdighetsbasert inntak

- Vg1 musikk, dans og drama

- International baccalaureate (IB) 

 1.mars - Frist for endring av ordinære søknader*
 1.juni

 - Frist for innsending av flyttedokumentasjon

   Mer informasjon om flytting finner du her 

 


 * Endring av søknad etter 1. mars, og frem til 1. mai, kan kun utføres én gang. For å utføre endring, ta kontakt med rådgiver ved din skole. Rådgiver gir beskjed til Seksjon inntak og dimensjonering som åpner vigo.no for endring i tre dager. Inntakskalender i Viken 2023 - 2024

Dato*  Melding om inntak og svarfrister 
 10.juli - Melding om utfall av første inntak
 18. juli - Svarfrist første inntak
 24. juli - Melding om utfall av andre inntak
 1. august - Svarfrist andre inntak
 2. august - Tredje inntak påbegynnes (suppleringsinntak)
17. august ** - Skolestart
 1. september - Tredje inntak avsluttes


 * Datoen for utfall om første og andre inntak kan variere fra opplyst dato
 ** Endring av dato kan forekomme. For klokkeslett og for kontroll av oppstartsdato finn din skole i følgende oversikt her