Søknadsfrister og inntakskalenderOrdinær søknadsfrist

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.*

Søknadsfrist ved særskilte behov

1. februar er søknadsfrist*

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
 • for søkere som nylig har kommet til Norge
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt hvis du har spørsmål om din søknad og søknadsfrister.

Slik søker du

 • Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID).
 • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut.

 

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag. 

Informasjon fra VikenSøknadsfrister i Viken 2023 - 2024

 
Dato Søknadsfrist 
 8.januar

 - Vigo åpner for innsøking

 1.februar

 - Søkere til inntak etter fortrinnsrett

- Søkere til inntak etter individuell behandling 

 1.mars - Ordinær søknad til videregående skole
 1.april

 Frist for endring/supplering av søknader til 

- Vg1 idrettsfag med ferdighetsbasert inntak

- Vg1 musikk, dans og drama

- International baccalaureate (IB) 

 1.mars - Frist for endring av ordinære søknader*
 1.juni

 - Frist for innsending av flyttedokumentasjon

   Mer informasjon om flytting finner du her 

 


 * Endring av søknad etter 1. mars, og frem til 1. mai, kan kun utføres én gang. For å utføre endring, ta kontakt med rådgiver ved din skole. Rådgiver gir beskjed til Seksjon inntak og dimensjonering som åpner vigo.no for endring i tre dager. Inntakskalender i Viken 2023 - 2024

Dato*  Melding om inntak og svarfrister 
 10.juli - Melding om utfall av første inntak
 18. juli - Svarfrist første inntak
 24. juli - Melding om utfall av andre inntak
 1. august - Svarfrist andre inntak
 2. august - Tredje inntak påbegynnes (suppleringsinntak)
17. august ** - Skolestart
 1. september - Tredje inntak avsluttes


 * Datoen for utfall om første og andre inntak kan variere fra opplyst dato
 ** Endring av dato kan forekomme. For klokkeslett og for kontroll av oppstartsdato finn din skole i følgende oversikt her