Skolegang i FrankrikeTreårig fransk videregående skole

Norske elever kan søke om plass på et treårig videregående opplæringstilbud ved et fransk lycée. Dette er en mulighet for deg som ønsker å gå på skole i utlandet i tre år med sikte på fransk baccalauréat. Gjennom SIU - Senter for internasjonalisering av utdanning tas det hvert år ut 22 elever som får begynne på treårig tilbud i Frankrike:

 • 6 skoleplasser for jenter i Bayeux
 • 8 skoleplasser for jenter/gutter i Lyon
 • 8 skoleplasser for gutter/jenter i Rouen

Du kan søke om opptak mens du går 10. årstrinn eller Vg1 på en skole i Norge. Når du begynner i Frankrike, bør du være over 16 år, men ikke eldre enn 17 år ved kalenderårets slutt. Det er ingen forutsetning for inntak at du har hatt fransk tidligere, men det er en fordel. I løpet av det første skoleåret i Frankrike, som er et fellesår, skal du velge linje for de to siste årene:

 • Litterær linje
 • Økonomisk/sosialøkonomisk linje
 • Vitenskapelig linje

Fransk skole er faglig krevende, men gir også et meget godt grunnlag for videre studier. En norsk seksjonsleder gir undervisning i norsk og norsk historie/samfunnsfag, og er ellers til hjelp og støtte for de norske elevene.

Les mer om tilbudene på utdanningiverden.no og france.no.

Vg1 studiespesialisering i Frankrike

Gjennom Institut français kan norske elever som går i 10. klasse og som har hatt fransk i grunnskolen, søke et ettårig tilbud i Fontenay-le-Comte og Angers. Året kan godkjennes som grunnlag for inntak til Vg2 i utdanningsprogram for studiespesialisering i Norge. Det er også mulig å fortsette på den franske skole fram til Baccalauréat.


Les mer om tilbudene på utdanningiverden.no og france.no.

Kokkfaget i Frankrike

Institut français tilbyr også plasser ved et fransk lycée hôtelier i

 • La Rochelle
 • Illkirch (Strasbourg)
 • Gérardmer
 • Thonon-les-Bains
 • Metz

For å bli tatt inn må du ved søknadsfristen være elev på Vg1 i utdanningsprogram for restaurant- og matfag. Det kreves ingen forkunnskaper i fransk. Utdanningen er treårig og fører fram til Baccalauréat Professionnel Cuisine (Bac pro, cuisine). Denne kombinasjonen (ett år i Norge, tre år i Frankrike) blir vurdert som likestilt med et norsk fagbrev i kokkfaget. Fullført og bestått fireårig opplæring gir deg i tillegg generell studiekompetanse.


les mer om tilbudene på utdanningiverden.no og france.no.

Akvakulturfaget i Frankrike

I tillegg tilbyr Institut français plasser ved Lycée Professionnel Olivier Guichard i Guérande. For å bli tatt inn må du ved søknadsfristen være elev på Vg1 i utdanningsprogram for naturbruk. Det kreves ingen forkunnskapar i fransk. Utdanningen er treårig og fører fram til Baccalauréat Professionnel Aquaculture (Bac pro, aquaculture). Denne kombinasjonen (ett år i Norge, tre år i Frankrike) blir vurdert som likestilt med et norsk fagbrev i akvakulturfaget. Fullført og bestått fireårig opplæring gir deg i tillegg generell studiekompetanse.


Les mer om tilbudet på utdanningiverden.no og france.no.

Praktisk informasjon om tilbudene

Kostnadene ved disse tilbudene dekkes i hovedsak av stipend. Lånekassen gir lån og stipend til skolegang i utlandet, også ikke-behovsprøvd utstyrsstipend.

For nærmere opplysninger om skoleplasser, søknadsfrister og stipendordninger kan du kontakte:

Informasjon fra Viken

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.