Røyken videregående skole

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post roykenvgs@viken.no
Nettsted viken.no/royken-vgs
Navn Røyken videregående skole
Tilhører Viken fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Jon Leiras vei 30, 3440 Røyken
Postadresse Jon Leiras vei 30
3440 Røyken
Telefon 31 29 22 00
Organisasjonsform Offentlig
Elever 800
Målform Bokmål

Andre opplysninger

Rådgivere:

Tine Krag: 48 14 71 64
Bjørg Førsund: 48 14 47 46

Opplæringstilbud

Studieforberedende

Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Helse- og oppvekstfag
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiselivFagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Bygg- og anleggsteknikk

Elektro og datateknologi

Helse- og oppvekstfag

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Felles programfag
Informasjonsteknologi
Brukerstøtte
Driftsstøtte
Utvikling

Salg, service og reiseliv

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur
Felles programfag
Design og arkitektur
Design og arkitektur 1
Design og arkitektur 2
Design og arkitektur 3
Valgfrie programfag
Design og bærekraft
Design og bærekraft
Foto og grafikk
Foto og grafikk 1

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Mediesamfunnet 3
Valgfrie programfag
Mediespesialisering
Mediespesialisering

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Historie og filosofi
Historie og filosofi 1
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Praktisk yrkesutøvelse

Elektro og datateknologi

Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer
Vg3
Felles programfag
Automatiseringsfaget
Automatiseringssystemer
Elenergisystemer
Mekanisk arbeid

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Vg1
Felles programfag
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv
Produktutvikling og produksjon

Helse- og oppvekstfag

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Felles programfag
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Konseptutvikling og programmering
Produksjon og historiefortelling
Teknologiforståelse

Salg, service og reiseliv

Felles programfag
Salg, service og reiseliv
Forretningsdrift
Kultur og samhandling
Markedsføring og innovasjon